Tilsynsvirksomheten i Norge

Det er gjennomført en vurdering av tilsynsvirksomheten innen samfunnssikkerhet i Norge. Rapporten har påvist en klar svekkelse, og anbefaler omfattende endringer. Rapporten kan lastes ned her.

An evaluation of the supervisory control system within the societal safety in Norway has documented that the system has significant deficiencies. The report recommends major changes. The report (in Norwegian) may be downloaded from here.

News