Recent Presentations

Sopra Steria
Barrierestyring – Hvorfor er det så vanskelig? (17.6.2019)

Statoil
Human and organizational barriers to prevent HC leaks on oil and gas facilities (31.10.2017)

Maintech
Kostnadsreduksjoner i petroleumsvirksomheten – hva vet vi om effekten på sikkerhet? (19.4.2017)

Overflate 2017
Effektivisering av vedlikeholdet i olje- og gassanlegg – påvirker det sikkerheten? (16.11.2017)

Petoro
Menneskelige og organisatoriske barrierer for å forebygge hydrokarbonlekkasjer på olje og gass innretninger (10.3.2017)

NPF Risk Management Summit 2017
Risk management and cost reductions – time to be realistic (31.1.2017)